Den gode reisen

Bybanen i Bergen er en del av bybildet. Hopp på i Fyllingsdalen, og oppdag og opplev hva som gjør vår bybane til Bybanen!

Dette er din hverdag med linje 2

Bybanen kombinerer det beste av flere verdener. Den har tilgjengeligheten til en trikk, men kjører i hovedsak i egen trase uten annen trafikk, som et tog og en integrert del av byen. Ved kjøring i bytrafikk, har Bybanen prioritet i lyskryss slik at du kommer deg frem når du skal. Banen er enkel å finne, lett å bruke, tilgjengelig for alle og tar deg forutsigbart der du skal når du skal.

Vi har prosjektert og bygget Bybanen til Fyllingsdalen som en del av byen med minst mulig bruk av rekkverk og stengsler. Et eksempel på dette er Mindemyren der Bybanen går som en åpen, grønn linje gjennom det nye byutviklingsområdet

Sammen om det ferdige produktet

Bybanen Utbygging er en prosjektorganisasjon som har som oppgave å prosjektere og bygge Bybanen i Bergen. Organisasjonen i Byggetrinn 4 til Fyllingsdalen har på det meste inkludert rundt 45 fast ansatte og rundt 45 personer som innleid kompetanse etter behovet i de ulike fasene av byggetrinnet.

En av oppgavene til Bybanen Utbygging er å finne de beste entreprenørene til å utføre de ulike oppgavene, og våre prosjekt - og byggeledere har jobbet aktivt for å sikre både helse - miljø og sikkerhet og fremdrift underveis. Med ferdig bane klar til bruk 21. november har både byggherre, prosjekterende og de ulike entreprenørene stått på for å gjøre banen klar til de reisende.

Banen som en del av byen

  • Bybanen går mest i egen trase, men er likevel en del av det eksisterende veinettet der dette er nødvendig slik som i Kaigaten.
  • Bybanen kan opptre som en trikk i bykjernen, for så å kjøre med hastighet lik en forstadsbane ute i bydelene. Kjenner du farten mellom Fløen og Bergen busstasjon, eller gjennom Fyllingsdalstunnelen? Her er farten 70 kilometer i timen.
  • Bybanen kjører både på signal og på sikt, og er omfattet både av Jernbaneloven og av Veitrafikkloven. Fra Bergen busstasjon til Kaigaten er det veitrafikkloven som gjelder.

  • Bybanen får prioritert i alle signalerte kryss. Dette sikrer at du kommer frem når du skal. Linje 2 har en snittfart på 29 kilometer i timen
  • Fotgjengere, syklister og andre kjøretøy har vikeplikt for Bybanen. På den nye linjen er det både lysregulerte og åpne krysningspunkt.
  • Bybanen går på strøm og har dermed ingen Co2-utslipp. Den regenerer strøm akkurat som en elbil. Det betyr at Bybanen er et svært miljøvennlig transportalternativ i tettbygde bydeler

Hva kan du se etter på Kronstad?

Kronstad har vi flyttet tilbake store trær, laget store åpne møteplasser for reisende som venter på banen. Er det ikke en god opplevelse å se ut av vinduet når du kjører forbi Solheimsvannet?

Ny holdeplass på Haukeland

Med Bybanen til og fra jobb?
15 000 helsearbeidere og et stort studiemiljø får nå en helt ny tilgang til bybanenettverket med Haukeland sjukehus holdeplass.

Hvorfor er det gress i sporet?

Fra Bergen busstasjon holdeplass bukter det grønne sporet seg mot Store Lungegårdsvann. Gress demper lyd fra Bybanen, og tilfører farge i et grått bymiljø.