Den blå Mindemyren

Mindemyren holdeplass ligger midt i det som blir den nye Mindebyen. Bybaneprosjektet har bygget bytorg og vannbasseng klart for den transformeringen av området som Bybanen er motoren for.

Vi kaller gjerne det grønne bybanesporet som passerer holdeplassen litt kunstnerisk som «centerpiecen» gjennom området flankert av nye veier, gangveier, sykkelveier og en gjenåpnet vannkanal.

Komplisert vei mot målet

Den siste jernbanetoget gikk med biler til Mindemyren 8. oktober 2019. 10. oktober startet Bybanen Utbygging ved grunnentreprenør NCC de forberedende arbeidene for det som har vært en massiv og omfattende «total makeover» av hele Mindemyren.

Stedet lever opp til navnet sitt, og med behovet for overvannshåndtering ettersom det jo faktisk går en kanal her.  Det ser ikke slik ut med det grønne sporet , men sporet fra Kronstad til Kristianborg er nærmest bygget på en 1, 5 kilometer lang betongbro.

Fra myr til by mens alt skal fungere

Kravene om tilgjengelighet for trafikk, gående og stamsykkelvei i hele anleggsfasen viser at dette er mulig å gjennomføre selv om det bokstavelig talt er gravd opp fra husvegg til husvegg. Bybaneprosjektet har også tatt opp og sortert ut og fjernet miljøfarlige masser, og gjenbrukt det som har vært mulig å gjenbruke. Med bybaneprosjektet har også ny infrastruktur for bossug, vann, avløp, strøm, fiberkabler og fjernvarme blitt lagt klart for å kunne kobles på for den nye byen som kommer rundt bybanesporet.

Mindemyren er sammen med Kristianborg de to stoppene langs Mindemyren på linje 2. I tillegg er stoppene på linje 1, Brann Stadion og Wergeland, tett opptil det nye byutviklingsområdet. Dette området er som skapt for forflytte seg med kollektiv transport.

Disse har bygget holdeplassen

 • Sweco (Prosjekterende)
 • NCC (grunnarbeid)
 • Johs Sælen (Leskur)
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Wikholm Anleggsgartner AS
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Kaigaten: 10 minutter
 • Reisetid til Fyllingsdalen: 6 minutter
 • Et like stykke Hardanger - steinene i den nye åpne kanalen kommer i fra Jondal.
 • Grønnene bybanebygging: I 2020 var det verdenspremiere på elektrisk spuntrigg i drift på anlegget
 • Det elektriske sorteringsanlegget på Mindemyren hadde høsten 2021 sortert og gjenvunnet 400.000 tonn med masser

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder