Et nytt knutepunkt i byen

Kronstad blir igjen et viktig knutepunkt for skinnegående transport. Siden bybanen begynte å kjøre her 2010 har dette vært en populær holdeplass, like ved Høgskulen Vestland og en bydel med både næringsvirksomhet og boligutvikling. Nå blir Kronstad et byttepunkt for reisende mellom linje 1 og nye linje 2. På Kronstad er perrong A og B på linje 1, mens linje 2 stopper ved perrong C og D.

Denne nye holdeplassen på linje 2 hadde tidligere jernbanespor, og den gamle jernbanelinjen er nå gjenoppstått med en moderne dobbeltsporet bybane.  På Kronstad kommer både gang- og sykkelveier som knytter bydeler og folk sammen.

Omfattende grunnarbeid

Kronstad ligger nå i hjertet av bybanenettverket. Men lenge før man kunne bygge Bybanen, måtte Skanska grave ut og sprenge bort nesten hele det eksisterende området. Under sporene og holdeplassen, måtte først vann, avløp, overvannskulvert, fjernvarme, strøm og fiber ikke bare byttes ut, men alt måtte også virke for nabolaget i anleggsperioden.

Utløpet fra den nye Årstadtunnelen fra den underjordiske holdeplassen på Haukeland kommer også ut i denne tettbygde bydelen. Naboer her har dermed kommet tett på både grunnarbeid og sprengningsaktivitet.  Det skulle først sprenges for banetunnelen, deretter utvidelse av den eksisterende Kronstadtunnelen for sykkelstamvei.

Bybanebygging tett på naboer

Kronstad et eksempel hvor vi har jobbet aktivt med å fortelle hva vi skal bygge, hvorfor og hvordan. Her har det blitt brukt ulike løsninger innen informasjonsarbeid for å ivareta beboere best mulig, blant annet tilbud om hotellovernatting i de mest støyende periodene. Utbyggingen av dette knutepunktet innebar krevende sporarbeid også på linje 1, og dette måtte bli gjort i intense uker på sommerstid 2021.

I dag er nye skinner på plass, kjøreledninger satt opp og den åpne holdeplassen er innbyr til den gode reisen med Bybanen om du skal ett stopp til Haukeland eller skal til Fyllingsdalen.  Området er helt forvandlet til et grønt område med store trær og beplantning. Det er etablert bedre tilkomst til Solheimsvannet, gress i spor, sittebenker, sykkelparkering ved holdeplassen og fokus på tilgjengelighet med enkel trappeadkomst og tilrettelegging for barnevogn, rullestol og sykkel.

Disse har bygget holdeplassen

 • Skanska Norge (grunnarbeider og sprengningsarbeider)
 • Veidekke (Utvidelse av Kronstadtunnelen)
 • Sweco (prosjektering) 
 • Johs Sælen (Leskur)
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • ABB/Thunestvedt (likeretteranlegg)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Wikholm Anleggsgartner AS
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Fyllingsdalen: 7 min
 • Reisetid til Kaigaten: 8 min
 • Reisetid Haukeland sjukehus holdeplass: 1 min
 • Knutepunkt for reisende, her møtes linje 1 og 2
 • Sykkelparkering ved holdeplassen
 • Stamsykkerute til sentrum til Møllendal gjennom Kronstadtunnelen og sørover til Mindemyren, Fana og Fyllingsdalen

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder