Et nytt knutepunkt

Kristianborg blir et nytt knutepunkt for kollektivreisende. Her er det enkle overganger mellom buss og bane både til Haukeland og til Fyllingsdalen.

Ved Kristianborg møter også gang - og sykkeltunnelen fra Fyllingsdalen stamsykkelveien og nye gangveier til Mindemyren. Tør vi å si at alle veier nå fører til Kristianborg?

Tunneldriving fra Kristianborg

I utgangspunktet skulle Marti Tunnel AS som stod for tunneldrivingen av de parallelle tunnelene gjennom Løvstakken, kun drive tunnelen i fra Fyllingsdalen. På grunn av store mengder vann i fjellmassene i Løvstakken, ble driftsapparatet snudd, slik at man også drev med tunnelsprenging fra Kristianborg. Dette førte til at entreprenøren NCC måtte justere

fremdriftsplanene ettersom store mengder steinmasser skulle bort fra fjellet samtidig som man skulle bygge holdeplass, Steconfer skulle legge spor og Elecnor skulle sette opp kjøreledninger. Med løsningsorientering fra Marti og NCC og tydelig styring fra Bybanen Utbygging åpner banen som planlagt selv med ett års forsinkelse før gjennomslag sommeren 2021.

For å bygge bybane, må man først bygge europavei...

Kristianborg holdeplass ligger under en ny bro der E39 krysser bybanelinjen på vei til Fyllingsdalen. Underveis har hovedinnfartsåren til Bergen sentrum blitt lagt om flere ganger for både å kunne starte tunneldriving og for å kunne bygge ny bro med holdeplass med svært tette tidsskjema.

Den siste skinnelengden som knyttet Fyllingsdalen til byen ble lagt på plass så sent som i juni 2022. Nøye planlegging og koordinering daglig mellom grunnentreprenører og tekniske fag grunnet høy aktivitet på anleggsområdet med flere ulike entreprenører, har vært helt nødvendig for å få linje 2 klar til åpning.

Disse har bygget holdeplassen

 • Drange Maskin (Forberedende entreprise)
 • NCC (Grunnarbeider)
 • Marti AS (tunneldriving)
 • Kone (Heiser)
 • Johs Sælen (Leskur)
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Fyllingsdalen: 3 min
 • Reisetid til Haukeland: 5 min
 • Reisetid til Kaigaten: 12 min
 • To trappetårn med heis ved bussholdeplass på begge sider av Fjøsangerveien ned til den nye bybaneholdeplassen
 • Sykkeltunnelen fra Fyllingsdalen utløper her og ledes videre til sykkelstamveien gjennom Mindemyren

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder