Starten på nye linje 2

I Kaigaten ligger holdeplassen som er start- og endestopp for de fleste avganger på linje 2.Holdeplassen har en sentral plassering like ved Byparken linje 1 og Gulating.

Her er det bygget plattform for bybane, nytt leskur og tilrettelegges plass for spor og nytt signalanlegg. Holdeplassen er lett gjenkjennelig i bybildet, med trinnfri adkomst, åpen lett og tilgjengelig for alle.

Husker du sommeren 2020?

Skulle vi klare å bygge en ny holdeplass med nye sporveksler midt i sentrumskjernen, måtte vi løse oppgaven med å konsentrere arbeid over en kort tidsperiode. I åtte uker måtte Bybanens passasjerer ha Nygård som endeholdeplass mens vi gravde opp store deler av Kaigaten.

Med døgnkontinuerlig arbeid i perioder la vi ned nye sporveksler og 200 meter med nytt spor, og kom vi i mål som planlagt mye på grunn av godt samspill mellom den bergenske entreprenøren Fyllingen Maskin og den portugisiske sporentreprenøren Steconfer.

Bybanebygging i sentrum

Sentrumsentreprisen til Fyllingen Maskin ble på forhånd vurdert som krevende med tanke på både gjennomgangstrafikk av myke trafikanter, omkringliggende næringsområder og Bybanen i drift rett ved anleggsområdet. Med en god plan for og utførelse av informasjon til nærområdet om pågående arbeid, og ved å gjennomføre prosjektet innenfor den planlagte tiden, viser arbeidet med Kaigaten holdeplass at det er mulig å bygge Bybanen i et etablert bysentrum.

Kaigaten holdeplass er planlagt som en midlertidig holdeplass. Den foreslåtte reguleringsplanen for Bybanen mot Åsane legger opp til en gjennomgående linje i Kaigaten som svinger inn Christies gate og i retning Torget.

Disse har bygget holdeplassen

 • Sweco (Prosjektering)
 • Fyllingen Maskin - grunnarbeider
 • Johs Sælen (Leskur)
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Haukeland: 8 min
 • Reisetid til Fyllingsdalen: 16 min
 • Start- og endestopp på linje 2 - Fyllingsdalen-sentrum
 • Kaigaten kan ta imot to bybanevogner samtidig.
 • Avgang hver 7- 8.minutt i rushtid
 • Tett på sentrumskjernen
 • Nærmeste holdeplass for tilkomst fra nord mot Haukeland og Fyllingsdalen.

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder