Åpent under jorden

Denne underjordiske holdeplassen vil gi mange av de som bor, arbeider og studerer i området, en forutsigbar reisehverdag. Det er forventet at rundt 7 - 8000 passasjerer vil bruke denne holdeplassen hver dag.

På Haukeland var det ikke mulig å lage en åpen holdeplass nær nok på grunn av stigningen i området da traseen ble planlagt.  Da ble oppgaven å bygge en underjordisk holdeplass så lys og tilgjengelig som mulig og i tråd med forventningen til at Bybanen skal være lett å bruke, enkel å finne. Og det har vi fått til!

Små marginer

Å bygge en underjordisk holdeplass på ni etasjer ned i bakken er en krevende øvelse, både for prosjekterende Sweco, arkitektfirmaet 3RW og entreprenør Veidekke.  Man har hatt små marginer å gå på med tanke på hvor stor konstruksjonen skulle være under bakken.  

Den runde utformingen av inngangspartiene til holdeplassen både ved Haukeland og Haraldsplass er et resultat av det smale området man har hatt til rådighet. I byggefasen har rulletrapper med kun centimeters klaring blitt heist ned til holdeplassen.

Det store hullet i bakken

Entreprenør Skanska var først ut med å sprenge seg 30 meter ned i bakken. På Haukeland var dette lenge "det store mystiske hullet i bakken" som ingen visste hva som var nedi. Her skulle Skanska også kombinere utsprengning av to tunnelløp i retning Kronstad og i retning Fløen med å sprenge ut en fjellhall som måtte være 70 meter lang og 30 meter bred for å kunne romme holdeplassen og alle tekniske installasjoner.
En slik øvelse krevede et godt samspill mellom entreprenør, utbygger og ikke minst samspill med ømfintlige naboer som Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Haukeland sjukehus er mest besøkte arbeidsområdene i dette byggetrinnet både av politikere og aktører innen anleggsbransjen, skoleelever og media. Veidekke har vist stor evne til å tilrettelegge og tilpasse arbeidet til denne store interessen.  Mange har vært med på forvandlingen fra det store hullet til en åpen og lys holdeplass med kunstutsmykning som hilser passasjerer velkommen, og med en utforming, design og materialvalg som bidrar til den gode reisen for de kollektivreisende.

Disse har bygget holdeplassen

 • Sweco (Prosjektering) med 3RW Arkitekter
 • Skanska Norge (Sprengningsarbeider)
 • Veidekke (Konstruksjon av holdeplassen)
 • GK Inneklima (Ventilasjon, sprinkler, gasslukkeanlegg,
  elektro, automasjon og røranlegg)
 • Tyssen Krupp (Rulletrapper)
 • Kone (Heiser)
 • Johs Sælen (Leskur)
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Wikholm Anleggsgartner AS
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid Fyllingsdalen: 8 minutter
 • Reisetid Kaigaten: 8 minutter
 • 8000 passasjerer estimert i døgnet.
 • 2 minutter fra inngang Haukeland Sør til holdeplass.
 • To innganger - Sør Haukeland og Nord Haraldsplass.
 • Avgang hvert 7-8 minutt.
 • Nesten 200 år gamle trær er blitt tilbakeført ved holdeplassen i Sør

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder