En ny reisehverdag for Fyllingsdalen

I april 2019 startet grunnarbeidene for den nye bybaneholdeplassen like ved knutepunktet for bydelen, Oasen. Og det var ikke kun noen skinner som skulle på plass. Det skulle utføres grunn- og betongarbeider og sprenges for tunneler for både bane, gang og sykkel til Kristianborg.

Det har blitt bygget nytt veganlegg, gang – og sykkelveier rundt området, ny gangbro over til senteren, omlegging av vann- og avløp, kabler, opparbeidelse av landskapstilpasninger og ikke minst den nye holdeplassen for Bybanen. Det ble også bygging av tre inn/utkjøringskulverter til Oasen kjøpesenter. Dessuten skulle byggetrinnets nye vognhall ligge i Fyllingsdalen.

Bydelenes første spor

Med NCC og Marti ferdig med betong og tunnelarbeid i Fyllingdalen var det klart for spor og kjøreledningsarbeider. Som i fargesettingen i sykkeltunnelen ved siden av, ankommer også Bybanen den grønne Fyllingsdalen med gress i spor. Rampen som hele bybanestoppet er bygget opp på,

er utviklet til å bli som et torg utenfor Oasen. Her er det bygget holdeplass store med grøntarealer, flere sittebenker og spesialdesignet belysning. Lyssatte leskur er også satt opp på den siden man må vente på bybanen. Det var en stor symbolsk dag for både LOS Elektro og Johs Sælen å sette lys på leskuret i Fyllingsdalen.

Enkel overgang fra buss til bane

I tillegg til et helt nytt bybanestopp er det også bygget en ny kollektivterminal for busstrafikken av Vassbakk & Stol. Denne ligger med enkel adkomst til det nye bybanestoppet og sikrer en smidig overgang til det nye kollektivnettverket.  

Fyllingsdalstunnelen skulle også romme en vognhall til hele 18 bybanevogner. Heftige betongkonstruksjoner skulle på plass, betongportaler, buet front, koble på et servicebygg og innervegger uten parallelle akser har gjort at å finne de rette målene var krevende. Når sprengingsaktivitet var over, kunne enorme glassvegger settes på plass og slik fikk bybanevognene i vognhallen sitt vindu mot verden. Februar 2022 stod bygget ferdig fra Stoltz Entreprenør.

Disse har bygget terminalen

 • NCC (Grunnarbeider)
 • Vassbakk og Stol (kollektivterminal)
 • Marti Tunnel(Tunnelarbeid, Fyllingsdalstunnelen og vognhallen)
 • Stoltz (Servicebygg og innredning/teknikske innstallasjoner i vognhaller)
 • Johs Sælen (Leskur)
 • Anleggsgartner Wikholm
 • Steconfer (Spor)
 • ABB/Thunestvedt (likeretteranlegg)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • LOS elektro (elektroarbeid)
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Haukeland: 8 min
 • Reisetid til Kaigaten: 16 min
 • Endeholdeplass for Linje 2
 • Her er bygget ny kollektivterminal, bybanestopp og Vognhall
 • Rett utenfor Oasen senter med både handel og innbyggerservice
 • Kort gangvei mellom buss og bane

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder