Bybanen bygger byen

Fløen holdeplassen vil gi et helt nytt kollektivtilbud til beboere i Møllendal og Fløen. Området er i stor utvikling og har blitt et svært attraktivt boområde med flere studiesteder og næringsvirksomhet.

Med nye gang- og sykkelveier, en stor og åpen holdeplass og en bybane med høy frekevens og regularitet, bindes både byen og nabolag sammen.

Graving og sprenging tett på naboer

Grunnarbeidet i regi av Skanska helt fra AdO til Fløen, pågikk i lang tid før man såg konturene av det som skulle bli en ny bybaneholdeplass. Fra Fløen holdeplass har anleggsarbeidene både gravd og sprengt seg gjennom parsellhagen og inn i fjellmasser til det som er Årstadtunnelen til Haukeland. Fløen er et område som har opplevd hyppig sprengningsaktivitet,

og bygging av  betongkonstruksjoner for sykkelbro samt utbygging av parkarealer. Her har vi vært tett på nabolag med støyende arbeider. Tilpasset informasjonsarbeid underveis og jevnlig kontakt mellom naboer, utbygger og entreprenørene har vært en nøkkel for å sikre forutsigbarhet for anleggsarbeidet og hvordan dette påvirket nabolaget. Vi har ikke alltid vært bestevenner, men vi håper nå nabolaget liker det som nå er ferdig.

Kortreiste steinmasser til ny bystrand

Kortreist stein fra Fyllingsdalstunnelen har blitt brukt til å fylle ut bybanetraseen langs Store Lungegårdvann og det som skal bli byens neste bystrand. Til sammen er det fylt ut 1,64 millioner kubikkmeter stein i vannet.

Store trær fra Mindemyren har fått et nytt hjem ved Fløen holdeplass. Blomster, grønne planter, busker, trær og natursteinsmurer gjør at holdeplassen skaper et godt sted å vente på Bybanen.
Den nye gang- og sykkelbroen binder sammen gang- og sykkelveier til og fra Haukeland og sykkelnettverket til og fra Bergen sør og Fyllingsdalen via Kronstadtunnelen som åpner våren 2023.

Disse har bygget holdeplassen

 • Sweco (Prosjektering)
 • NCC (forberedende utfylling av banetrase og natursteinsmur mot BaneNor
 • Skanska Norge (grunn - og betongarbeid)
 • Johs Sælen (Leskur)
 • Wikholm Anleggsgartner AS
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • ABB/Thunestvedt (likeretteranlegg)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Haukeland: 2 minutt
 • Reisetid til Fyllingsdalen: 11 minutter
 • Reisetid til Kaigaten: 5 minutter
 • 4000 planter er satt ut ved holdeplassen
 • Kortreist natursteinsmur med stein fra Hardanger
 • 96 trappetrinn opp fra holdeplassen opp til Fløenbakken

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder