I hjerte av kollektivnettet

Bergen busstasjon holdeplass er hjerte av byens store kollektive knutepunkt. Bybanen har siden starten hatt holdeplass ved Bergen busstasjon på linje 1 og får nå selskap av en holdeplass for linje 2. I tillegg til holdeplassen er det også her startpunkt for de nye gang- og sykkelaksene til Fløen, Kronstad, Mindemyren og Kronstad.

Hele området ved Bergen busstasjon holdeplass har blitt forandret fra grå betong og asfalt, til en åpen og tilgjengelig holdeplass med grønne planter og gress i spor hele veien til AdO og Amalie Skram vgs.  

Arbeid i et aktivt bysentrum

Entreprenøren Fyllingen Maskin som har jobbet med å bygge denne holdeplassen har hatt arbeidsområdet sammenhengende fra Kaigaten og helt til AdO Arena/Amalie Skram vgs. Samtidig som man skal holde fremdriften på byggingen,

har man hele tiden måtte ta hensyn til en eksisterende bybanelinje 1 i full drift, omkringliggende næringsvirksomhet, skoler, syklende, gående, busser og biltrafikk. Puh!

Utfordrende sporarbeid

Sporarbeidet ved Bergen busstasjon har vært av det mest krevende slaget på byggetrinnet. Det skulle på plass en ny sporveksel for den nye linjen og da måtte man stenge av all trafikk i åtte uker sommeren 2020 like utenfor Bystasjonen. Deler av sporene skulle også bli omkranset av brostein og legges i gress. Et slikt spordesign har krevd en spesiell nøye utvikling av sporentreprisene med Steconfer og Voestalpine som de viktigste aktørene som var involvert. Det skal både være sikkert å bruke for bybanevognene, være komfortabelt for reisende og ivareta det estetiske og historiske elementer i byrommet her.
Kjøremaster som var her fra før i Kaigaten, er alle blitt redesignet og brukes på nytt for å redusere avfall. Vi er også stolte av at alt stålet i kjøreledningsmastene som er blitt brukt på hele byggetrinnet, er laget av 90 prosent resirkulert stål. Store deler av arbeidet her er også utført på nattestid for å minimalisere påvirkninger på det allerede travle bysentrum.Krysningspunktet for linje 1 og linje 2 ved Statens hus mot den nye holdeplassen på Bystasjonen var et av de mest kritiske for arbeidet med planlegging og utførelse av banesignalanlegget i regi av Stadler Signalling, og i samspill med signal- og telearbeidet utført av Efacec. Her måtte man finne nøyaktige det riktige krysningspunktet for skinnene, og samtidig sørge for at signalene skal passe med trafikksekvensen både for gamle linje 1 og nye linje 2, samt at bil- og busstrafikken også skulle kunne krysse bybanelinjen. Kommunikasjonslinjen både med vogn og vognfører må stemme slik at både sikkerhet og regularitet ivaretas.

Disse har bygget holdeplassen

 • Fyllingen Maskin - grunnarbeider
 • Johs Sælen (Leskur)
 • Anleggsgartner Wikholm
 • LOS Elektro (Lys og elektro)
 • Steconfer (Spor)
 • Elecnor (Kjøreledning)
 • Efacec (Signal og tele)
 • Stadler Signalling (banesignal)

Fakta for reisende

 • Reisetid til Haukeland: 4 minutter
 • Reisetid til Fyllinsdalen: 13 minutter
 • Byttepunkt for bybanereisende, her bytter man mellom linje 1 og 2, og fra buss til bane
 • Nærmeste bybanestopp til regionbussene.
 • Tett på sentrum, store arbeidsplasser, skole og svømmehall
 • Gang- og sykkelveier til alle sykkelaksene langs hele bybanenetteverket starter her
 • Avgang hvert 7-8 minutt i rushtid.

Utviklingen

Før

Underveis

Ferdig

Se flere bilder