Holdeplassene

Langs linjen til Fyllingsdalen er det etablert 8 nye holdeplasser.

Interaktivt linjekart hos Skyss

Kaigaten

Kaigaten er linje 2s hovedholdeplass i Bergen sentrum og ligger foran Gulating Lagmannsrett. Holdeplassen er lys og åpen og med en plattform er det enkelt for passasjerene å vite hvor banen går fra.

Les mer om Kaigaten

Nonneseter

Nonneseter er det eneste stoppet langs linje 2 som benytter samme plattformer som linje 1. Her er det viktig å være oppmerksom på hvilken bane det er som kommer.

Bergen busstasjon

Den nye holdeplassen ved Bergen Busstasjon ligger på nordsiden av busstasjonen, med kort gangavstand til samtlige plattformer. Holdeplassen er utformet parallelt med sykkelvei og gangvei for lett tilkomst.

Les mer om Bergen Busstasjon

Fløen

Fløen holdeplass er et nytt stopp i Møllendal langs Store Lungegårdsvann, som gir et nytt bredere kollektivtilbud til en bydel i utvikling. Holdeplassen ligger rett ovenfor den planlagte bystranden i Møllendal.

Les mer om Fløen

Haukeland sjukehus

Haukeland Sjukehus Holdeplass er byens første og foreløpig eneste underjordiske holdeplass. Midt i mellom to av Bergens største arbeidsplasser blir holdeplassen en ny tilkomståre for tilreisende fra hele byen.

Les mer om Haukeland Sjukehus

Kronstad

Den nye holdeplassen på Kronstad er enda et knutepunkt hvor linje 1 og 2 møtes. Verkstedområder er blitt til en grønn park, og Høgskulen på Vestlandet blir mer tilgjengelig fra flere sider av byen.

Les mer om Kronstad

Mindemyren

Der det før lå gamle jernbanespor for gods er det nå en åpen og fornyet bydel. Mindemyren har fått en grønn stripe igjennom seg, og med oppussing av kanalen får området stort potensiale for liv.

Les mer om Mindemyren

Kristianborg

Tett opp mot Løvstakken ligger Kristianborg holdeplass. Sentrale innfartsårer fra sør knyttes sammen med bybanestoppet og gjør både Fyllingsdalen og Haukeland mer tilgjengelig fra sør.

Les mer om Kristianborg

Fyllingsdalen terminal

Endeholdeplassen for linje 2 er Fyllingsdalen terminal. Sammen med en splitter ny bussterminal knytter Bybanen områdene rundt Fyllingsdalen tettere på hverandre og sentrum.

Les mer om Fyllingsdalen Terminal