Grønnere bybane

Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.

Bærekraftsperspektivet i praksis

Bybaneprosjektet har vært en pådriver for å fremme gode løsninger med hensyn til klima og ytre miljø. Det elektriske sorteringsverket av stein til NCC på Mindemyren er et eksempel på hvordan vi både sikrer fossilfri anleggsplass, kan gjenbruke egen stein under bygging, reduserer lastebiltrafikk og får sortert ut forurensede masser.

Flytting av 200 store trær har vært en suksesshistorie under byggingen av linje 2. I stedet for å felle trær langs den nye traseen, har disse blitt satt på "spa" under anleggsarbeidet. Trærne er nå satt tilbake langs traseen, blant annet ved holdeplassene Kronstad og Fløen.

Samspill med entreprenører

I kontraktene stiller Bybanen Utbygging krav til at entreprenørene skal velge miljøvennlige løsninger i utbyggingsfasen. Vi belønner også entreprenører som finner løsninger, produkter eller maskiner som gjør bybanebyggingen enda grønnere.

Entreprenørene har tatt utfordingen, vi klarer 96% fornybar energi på hele anlegget. Kravet i kontraktene er 80 prosent, så dette er rett og slett en imponerende innsats og innstilling av entreprenørene.

Slik bygger vi Bybanen grønnere

  • Vi har spart totalt ca. 91 000 tonn CO2 - ekvivalenter totalt under hele utbyggingsprosjektet - det tilsvarer 1 års utslipp av ca. 35 000 fossile biler
  • Verdens første elektrisk spuntrigg kom i drift på anlegget på Mindemyren i 2020
  • Vi har tatt vare på 200 trær i Mindemyren og Fyllingsdalen, og tilbakeført dem på anlegget.

  • Lavkarbon-betong klasse A på all betong brukt i prosjektet
  • HVO - fossilfri biodiesel på gravemaskiner
  • Gjenbruk av asfalt og stein på Mindemyren
  • Bybanen Utbygging har vært aktiv søker av klimasatsmidler blant annet til elektrifisering av de store anleggsmaskinene
  • Fem grunnentrepriser og en prosjekteringskontrakt er CEEQUAL- sertifisert i byggetrinnet. Skanska oppnådde sertifiseringsnivået EXCELLENT.

Oppsamling av avfall i vann

I Store Lungegårdsvann har entreprenør Skanska samlet opp 11 tonn mer avfall en det som har fulgt med utfyllingsmassene. Oppsamlingen har også vært en del av et forskningsprosjekt for å redusere utslipp av plast til vann.

Elektrisk anleggspark

Verdenspremiere på elektrisk spuntrigg på Mindemyren er et av flere eksempler på elektrifiseringen av store anleggsmaskiner. Byggetrinnet har også hatt elektriske lastebiler, betongpumpebil, gravemaskiner og dumper.