Bybanekunsten

Bybanen er et langsiktig utviklingsprosjekt, og det er viktig at kunsten kommer både nåværende og framtidige innbyggere til gode. Bli kjent med kunsten og kunstnere til den nye linje 2

Bli kjent med kunsten og kunstnere til den nye linje 2

Melkeveien

Lysbryter

Den minste passasjeren

Takplater inni bybanevogner

Lydspor til holdeplassannonsering