Slit'an med linje 2!


Velkommen til byggereisen fra sentrum til Fyllingsdalen. Linje 2 åpnet 21. november 2022

Sentrum - Fyllingsdalen

På 16 minutter kobles Fyllingsdalen til sentrum via Haukeland. Med åtte nye stopp binder Bybanen bydeler og nabolag sammen og gjør reisehverdagen enklere for de kollektivreisende.

Bybanen Utbygging er stolt over å ha løst oppdraget med å prosjektere og bygge Bybanen til Fyllingsdalen. Fra byggestart i april 2017 med utfylling i Store Lungegårdsvann, har vi styrt prosjektet gjennom utfordringer som pandemi og enorme mengder vann i Fyllingsdalstunnelen frem mot planlagt åpning 21. november 2022.

Komplekst byggeprosjekt

Sammen med hovedprosjekterende Sweco og over 20 entreprenører fra mer enn seks land har Bybanen bygget byen på nytt. Fra å være et 10 kilometer langt sammenhengende anleggsområde med mer en 1000 kvinner og menn på jobb, går nå Bybanen på grønne spor over ny infrastruktur og gjennom nye nabolag og nye byutviklingsområder.

Budsjett for byggetrinn 4 er 8.96 milliarder kroner, sluttprognosen er 9,98 milliarder kroner (2022 - kroner)

Rundt holdeplassene skal det være åpent, grønt, lyst og tilgjengelig.

Linje 2 i et nøtteskall

Byggetrinnet har vært omfattende og en lang rekke fagfelt har vært involvert for å komme i mål. Våre entreprenører har lagt ned imponerende 3,7 millioner arbeidstimer for å bygge denne flotte banen. Dette inkluderer:

  • 9 km dobbeltsporet bybanelinje
  • 2 tunneler på til sammen 4,2 km
  • 2 gang - og sykkeltunneler
  • Vognhall i fjell med plass til 18 bybanevogner
  • 24 km kjøreledning og 485 kjøreledningsmaster
  • 126 banesignal bundet sammen med 80 km signalkabler
  • Nesten 200 trær flyttet på og tilbakeført langs traseen
  • 8 nye holdeplasser med hver sine funksjoner, kvaliteter og utfordringer som vi har løst
  • Se hurtigklipp fra linjen her
Les om turen fra Kaigaten til Fyllingsdalen

Bybanekunsten

Bybanens kunstprogram skal sikre at kunst kommer innbyggere til nytte. På linje 2 er det flere nye installasjoner sentralt plassert der de reisende befinner seg.

Les om Bybanekunsten

Grønnere bybanebygging

Bybanen handler om å nå nullvekstmålet i biltrafikken, men det handler også om å redusere klimaavtrykket i anleggsfasen. Vi har klart 96 prosent fossilfri produksjon i dette bybaneprosjektet!

Dette er grønnere bybanebygging

Lysdesign

Belysning av holdeplassene og traseen har alltid vært viktig i utbygging av bybanen - slik skaper man den gode reisen.

Gang- og sykkelveier

Med bybaneprosjektet er det gjort en større utvidelse av sykkelnettverket i Bergen. Det betyr at vi kan smykke oss med at vi får verdens lengste tilpassede gang- og sykkeltunnel når den åpner våren 2023.

Den gode reisen med Bybanen

Åpne holdeplasser, grønne arealer og en bane som går for seg selv, sammen skaper dette den gode reisen med Bybanen.